Pomona

Pomona ritade jag ursprungligen till gardiner Skördefestens vänners kontor, vintern 2018.

Mönstret passat till nästan vad som helst och i flera färger.